9.12.2013

Està passant


Pots ser Espanyolista (alguns com aquests, a sobre indeseables), Independentista o Catalanista, però el què es va veure i viure ahir dóna que pensar i, molt. Alguna cosa està passant, alguna cosa està canviant.

Puedes ser Españolista (algunos como estos, encima indeseables), Independentista o Catalanista, pero lo que se vio y vivió ayer da que pensar y, mucho. Algo está pasando, algo está cambiando.